Volymberäkningar

Vi levererar mediamaterial, både från luften och marken, enligt era önskemål!

Volymberäkningar

 

Vi använder drönaren för att från ca 100m höjd ta en stor mängd bilder över området som skall beräknas. Med hjälp av stor "överlappning" mellan alla tagna bilder kan vi i datorn skapa en digital modell över området.

 

"En tredimensionell värld, fångas i tvådimensionella bilder som sedan används för att återskapa en tredimensionell modell över området som fotograferats."

 

Den datorgenererade modellen kan sedan användas för att göra olika beräkningar med stor precision. Våra referensmätningar (längst ner denna sida) bekräftar att precisionen är MINST lika bra som traditionell volymberäkning.

 

En stor fördel jämfört med traditionell mätning är att den datorgenererade modellen tar hänsyn till alla ojämnheter i högen. Och ligger högen i en sluttning eller mot en vägg så kan vi justera mätningen så precisionen hålla hög precision trots "krånglig" topografi.

 

Vad kan vi volymberäkna?

 

Vi kan volymberäkna lager/högar/upplägg med grus, sten, energilager, timmer m.m. Kan vi flyga och ta dom dom nödvändiga bilderna så kan vi också tala om för er hur mycket volym det är i det uppmätta området.

 

Vi kan även beräkna fyllnadsvolymen för ett område eller en sänka. Eller hur mycket råmaterial som ligger inför krossning. Och detta kan vi göra utan att störa produktionen, snabbare och till lägre kostnad jämfört med traditionell mätning med GPS och mäthjul.

 

När kan vi utföra volymberäkningar?

 

Vi kan utföra volymberäkningar året runt. Vid nederbörd kan vi inte flyga och kraftig vind kan vara ett problem. Men upp till 12m/sek fungerar normalt bra (och då blåser det ganska mycket)

 

Är marken täkt av snö tar går det inte att skapa den digitala modellen med samma precision. Detta hänger ihop med att snö saknar kontrast. Det går att volymberäkna, men osäkerheten blir större när marken är täckt med snö.

 

Vi kan levererar en utförlig volymberäkningsrapport inom 5 arbetsdagar efter genomförd flygning. Utöver en rapporten levererar vi en 3d-modell i pdf-format som kan användas för enklare mätningar m.m.

Referensberäkningar

 

Vi har volymberäknat flera olika täkter under 2016 och fått våra beräkningar verifierade mot tidigare gjorda mätningar och krossrapporter. Och vi våra volymrapporter ligger inom 0,3%-2,4% jämfört med traditionell mätning eller krossrapporten. Vi vill tro att vår mätning ligger närmare verkligheten då vi får tusentals mätpunkter i varje objekt och inte glest med data som annars är fallet i traditionell mätning.

I jämförelsen med krossrapporten ligger vi i princip exakt rätt!

Täkt 2 mil utanför Bollnäs

"Utvägd vikt är 3 967 ton enligt krossrapporten.

Med en volymvikt på 1,9 och vår uppmätta volym 2094 m³ så hamnar vår beräkning på 3979 ton. 0,3% mer än krossrapporten. Kan inte bli bättre"

Företag där vi volymberäknat en eller flera täkter under 2016:

Täkt 6 mil norr om Gävle

"Vår beräkning ger 3428 m3

Det är 2,4% mer än den tidigare mätning som gjordes med GPS och mäthjul.

Täkt 6 mil norr om Gävle

"Vår beräkning ger 5561 m3

Det är 1,7% mer än den tidigare mätning som gjordes med GPS och mäthjul.

Kontakt uppgifter:

Mail: anders@highview.se

Tel/SMS: 070-299 3624

Gävle

För vår verksamhet med drönare så har vi:

UAS1B tillstånd från Transportstyrelsen.

Ansvarsförsäkring

 

HiGH ViEW SWEDEN

Momsreg.nr: SE730530751901

Godkänd för F-skatt